اخبار تصادفی

بورس امروز

شاخص انتشار مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص کل ۱۵:۳۵ ۳۱,۰۱۵٫۶۰
(۲۰۴٫۴۹)
(۰٫۶۶)
۳۱,۲۱۸٫۴۰ ۳۱,۰۱۵٫۶۰
شاخص صنعت ۱۵:۴۵ ۲۵,۹۸۰٫۷۰
(۱۹۵٫۸۰)
(۰٫۷۵)
۲۶,۱۷۴٫۸۰ ۲۵,۹۸۰٫۷۰
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۱۵:۴۵ ۱,۴۳۹٫۸۰
(۱۲٫۹۰)
(۰٫۸۹)
۱,۴۵۱٫۶۰ ۱,۴۳۹٫۸۰
شاخص آزاد شناور ۱۵:۳۵ ۳۸,۰۰۳٫۵۰
(۲۷۴٫۴۹)
(۰٫۷۲)
۳۸,۲۷۴٫۷۰ ۳۸,۰۰۳٫۵۰
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۱۶:۰۱ ۱,۷۴۳
(۱۵٫۵۰)
(۰٫۸۸)
۱,۷۵۸٫۱۰ ۱,۷۴۳
شاخص بازار اول ۱۵:۳۵ ۲۵,۲۱۹٫۱۰
(۱۷۹٫۳۹)
(۰٫۷۱)
۲۵,۳۹۶٫۸۰ ۲۵,۲۱۹٫۱۰
شاخص بازار دوم ۱۵:۳۵ ۴۶,۰۸۳٫۳۰
(۲۱۲٫۵۰)
(۰٫۴۶)
۴۶,۳۳۹٫۴۰  ۴۶,۰۸۳٫۳۰

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*