اخبار تصادفی

بورس امروز

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

درصد تغییر

شاخص کل

۳۱۲۱۰.۴ ۳۱۲۱۸.۴ ۳۱۲۱۰.۴ (۰.۰۳)

۳۰ شرکت

۱۷۵۷.۱

۱۷۵۸.۱

۱۷۵۷.۱ (۰.۰۸)

آزاد شناور

۳۸۲۶۷.۵ ۳۸۲۷۴.۷ ۳۸۲۶۷.۵ (۰.۰۳)

بازار اول

۲۵۳۸۳.۹ ۲۵۳۹۶.۸ ۲۵۳۸۳.۹ (۰.۰۶)

بازار دوم

۴۶۳۲۸.۵ ۴۶۳۲۸.۸ ۴۶۳۲۸.۵ ۰.۰۷

صنعت

۲۶۱۷۴.۸ ۲۶۱۷۴.۸ ۲۶۱۷۴.۸ (۰.۰۱)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*