اخبار تصادفی

گمرک ایران ممنوعیت صادرات چوب را ابلاغ کرد.

در ابلاغیه حسین علیدوستی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران آمده است: پیرو بخشنامه شماره ردیف ۱۲۴۸۴۸/۹۲/۳۰۱مورخ ۱/۷/۹۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۴۴۳۱/۲۱۰/۹۲ مورخ ۲۸/۷/۹۲ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به انضمام نامه شماره ۳۹۶۲/۶/۹۲ مورخ ۹/۷/۹۲دفتر حمایت از سرمایه گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می‌دارد به استناد تبصره ۵ ماده ۱۵ قانون حفاظت جنگلها و مراتع و بند ۳ مصوبه شماره ۲۰۱۳۷ق ۲۴۱۲۰ ه مورخ ۱/۵/۱۳۸۰ هیات وزیران در مورد لزوم صیانت از جنگلها صادرات چوب موضوع ردیف ۱۵ جدول شماره ۲ بخشنامه فوق الاشاره شامل ردیف‌های تعرفه‌های ۴۴۰۳،۴۴۰۱، ۴۴۰۴ و ۴۴۰۶ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع است.به گزارش  مهر، براساس مندرجات ردیف ۱۵ جدول شماره ۲ بخشنامه مورد اشاره صادرات هیزم و زغال نیزبه استثناء زغال قالبی تهیه شده از خاک و آخال زغال( زغال صنعتی و یا بریکت) ممنوع است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل ۳۲۲۷۹۵/۸۲۲/۴/۵۱ مورخ ۲۸/۱۱/۸۵مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*