پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس یک آذر 99

پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس یک آذر 99

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدیس 10,645 10,350 16.97
دی 46,938 45,961 11.91
تلیسه 6,045 6,045 9.99
زشگزا 134,574 137,627 7.56
قشیر 29,170 28,000 7.50

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
گزسکه 25,000 25,000 25.15
ونچر 182,532 170,100 14.76
وهور 44,622 44,622 5.00
بپیوند 23,724 22,860 4.82
ثعمرا 15,238 15,186 4.67

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
دی 46,938 11.91 4.886 هزار میلیارد
وسپهر 12,019 3.36 2.687 هزار میلیارد
ذوب 4,977 0.36 2.373 هزار میلیارد
اعتماد 33,436 0.14 2.356 هزار میلیارد
سمگا 20,319 3.81 1.312 هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ودی 24,935 4.87 264.147 میلیارد
ذوب 4,977 0.36 194.368 میلیارد
فرابورس 50,871 3.38 113.811 میلیارد
دسانکو 15,045 4.99 87.562 میلیارد
ومعلم 6,454 4.15 48.181 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
دی 46,938 11.91 2.213 هزار میلیارد
دماوند 71,763 3.47 395.337 میلیارد
دمعیار 10,000 0.99 351.13 میلیارد
وسپهر 12,019 3.36 259.944 میلیارد
میدکو 23,476 0.18 189.525 میلیارد

|__________________|

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *